Nasza oferta


Naszą podstawową działalnością jest prowadzenie pełnego zakresu usług księgowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Standardem dla nas jest:

 1. Odbiór dokumentów księgowych z siedziby firmy lub z innego miejsca dogodnego dla Klienta.
 2. Księgi handlowe (pełna rachunkowość)
 3. Kompleksowe prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów wraz z rozliczaniem z fiskusem.
 4. Prowadzenie Ewidencji Przychodów (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).
 5. Dostarczenie według potrzeb Klienta wyniku finansowego firmy oraz dokumentów koniecznych do rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.

Księgi Handlowe

 • prowadzenie ksiąg handlowych zg.z ustawą na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez pracowników naszego biura rachunkowego na podstawie dodatkowych ewidencji
 • opracowanie zakładowego planu kont
 • opracowanie zasad (pulityki) rachunkowości
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
 • rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych
 • dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie deklaracji
 • wyliczanie należnych podatków (CIT, PIT, VAT) oraz przygotowanie do podpisania przez Klienta deklaracji
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi, w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych dla potrzeb PIT i VAT;
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego, wyposażenia oraz ewidencji przebiegu pojazdów;
 • ustalanie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym PIT, sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7 lub VAT-7K lub VAT-7D oraz informacji podsumowujących VAT-UE;
 • sporządzenie zeznania podatkowego po zakończonym roku;
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych;
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontruli podatkowej i kontruli skarbowej;
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT;
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom;
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych dla pracowników.

Rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
 • bieżące ewidencjonowanie przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego i podatku od towarów i usług;
 • ustalanie miesięcznych zaliczek w zryczałtowanym podatku dochodowym, sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7 lub VAT-7K lub VAT-7D;
 • sporządzenie zeznania podatkowego po zakończonym roku;
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych;
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontruli podatkowej i kontruli skarbowej;
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom;
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych dla pracowników.

Usługi kadrowo-płacowe

 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • obliczenie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę oraz przygotowanie odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek
 • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:
  • zestawienia przesłanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
  • kart wynagrodzeń wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych;
  • informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11;
  • roczne obliczenie podatku dochodowego uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym PIT-40.
 • kalkulacja wynagrodzeń;
 • prowadzenie spraw kadrowo-pracowniczych;
 • sporządzanie deklaracji w sprawach wszelkich refundacji wynagrodzeń pracowników.

Inne usługi

W naszej ofercie mamy również dodatkowe usługi, związane z działalnością gospodarczą naszych Klientów. Jeżeli nie macie Państwo czasu, nie wiecie jak zarejestrować nową firmę to ta grupa usług jest właśnie dla Was. Na indywidualne Państwa zlecenie realizujemy takie usługi jak:

 • rejestracja nowej firmy w Ewidencji działalności gospodarczej;
 • rejestracja firmy i zmiana danych w REGON i NIP;
 • zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach oraz opłatach ZUS
 • wyprowadzamy zaległości i kontrulujemy poprawność wcześniejszych zapisów
 • podejmujemy się również zleceń nietypowych.

Współpraca

Jak wygląda procedura rozpoczęcia współpracy?

Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem współpracy z naszym biurem rachunkowym prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu podania danych niezbędnych do podpisania umowy na prowadzenie usług księgowych. Podpisanie umowy oraz upoważnień może nastąpić w siedzibie Biura Rachunkowego lub w siedzibie zleceniodawcy. Biuro Rachunkowe składa wszystkie niezbędne dokumenty w odpowiednim dla Państwa firmy Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli zamierzają Państwo dopiero założyć działalność gospodarczą prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się w siedzibie biura rachunkowego na wypełnienie niezbędnych formularzy podatkowych oraz wyboru najlepszej formy opodatkowania dla Państwa nowej firmy.

Jak wygląda comiesięczna współpraca?

Po podpisaniu umowy o świadczenie usług księgowych do 10 każdego następnego miesiąca należy dostarczyć dokumenty do biura rachunkowego. Istnieje również możliwość odbioru dokumentów przez naszego pracownika w siedzibie Państwa firmy. Praktykujemy także dostarczanie dokumentów za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, a bezpośrednie rozmowy prowadzimy za pomocą telefonu lub komunikatorów internetowych. Pozwala to na znakomite obniżenie kosztów przejazdów i oszczędność czasu. Po sporządzeniu deklaracji rozliczeniowych zostają Państwo poinformowani o wyniku finansowym oraz o wysokości podatków wraz z możliwością odebrania z biura przelewów do US i ZUS.

Gdzie przechowywana jest dokumentacja księgowa?

W trakcie danego roku podatkowego dokumenty księgowe podatnika przechowywane i archiwizowane są w siedzibie biura rachunkowego. Jeżeli zachodzi potrzeba przechowywania dokumentacji w siedzibie płatnika, dokumenty księgowe wydawane są do biura rachunkowego tylko na czas sporządzania dokumentacji i deklaracji podatkowej. Po sporządzeniu deklaracji dokumenty księgowe są przekazywane do klienta. Na specjalne życzenie istnieje możliwość sporządzania całej dokumentacji w siedzibie zleceniodawcy jednak usługa taka jest dodatkowo płatna. Po zakończeniu roku podatkowego i sporządzeniu rozliczenia rocznego, dokumentacja zostaje zwrócona podatnikowi.

Inne korzyści współpracy

W razie kontruli skarbowej podmiotu obsługiwanego przez Biuro Rachunkowe, nasz przedstawiciel reprezentuje płatnika przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zleceniodawca informowany jest o zakończeniu kontruli i postanowieniach Urzędu Kontruli Skarbowej.

Usługi za pośrednictwem internetu.

Świadczymy usługi na "odległość" bez konieczności fizycznego dostarczania dokumentów do biura. Za pomocą poczty elektronicznej klient przesyła zeskanowane dokumenty zakupu i sprzedaży. Biuro przetwarza dokumenty, następnie ewidencje podatkowe (książka, rejestry VAT, listy płac, deklaracje i inne) w postaci plików PDF zostają przesłane do klienta. Klient drukuje ewidencje i dołącza do dokumentów źródłowych.