Zajmujemy się kompleksowym rozliczaniem zeznań podatkowych :

 • PIT-37 – ogólny druk, który jest najczęściej składanym zeznaniem podatkowym przez osoby fizyczne.
 • PIT-36 – dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej ryczałtem, opodatkowanej na zasadach ogólnych – (18%, 32%)
 • PIT-36L – podatek liniowy za działalność gospodarczą bądź działy specjalne produkcji rolnej.
 • PIT–38 – składają go podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane 19%.
 • PIT-28 – dotyczy działalności gospodarcza objętej ryczałtem. 
 • PIT–39 – zbycie nieruchomości i praw majątkowych
 • oraz zaświadczenia EWG ( pity zagraniczne )

Przy rozliczeniu rocznym warto zwrócić uwagę na przysługujące nam ulgi podatkowe, dzięki którym możemy zmniejszyć podatek. Ulgi dzielą się na takie, które możemy odliczyć od dochodu oraz na takie, które możemy odliczyć od podatku.

Ulgi podatkowe oraz inne odliczenia przewidziane przez rząd na 2021 rok, to m.in.:

 • ulga prorodzinna, czyli tzw. ulga na dziecko (w wysokości 1112,04 złotych),
 • ulga abolicyjna,
 • ulgi termomodernizacyjne,
 • odliczenia z tytułu IKZE,
 • ulga na leki i nabyty sprzęt rehabilitacyjny,
 • odliczenie z tytułu ulgi na Internet,
 • darowizny, etc.

Cennik : ceny zaczynają się od 40 zł