Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawa z tym związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe Jolanta Wałdoch z siedzibą w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 23/26. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Biura Rachunkowego Jolanta Wałdoch, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Biurem Rachunkowych Jolanta Wałdoch za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: +48 606 733 049 , (52) 382-22-27. 

3. Biuro Rachunkowe Jolanta Wałdoch pozyskało i przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następstwie zawarcia z Panią/Panem umowy lub zlecenia w zakresie prowadzenia rachunkowości, obsługi kadrowo-płacowej lub doradztwa. 

4. Biuro Rachunkowe Jolanta Wałdoch będzie/ jest procesorem powierzonych mu danych na podstawie umowy powierzenia danych w przypadku danych osobowych pracowników Klienta lub jego partnerów biznesowych występujących w przekazanej dokumentacji księgowej, podatkowej, kadrowo-płacowej. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celach: 

• zawarcia, wykonania i realizacji umowy o świadczenie usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

• kontaktu umożliwiającego stworzenie umowy lub w innych działań przedumownych, wyłącznie uzasadnionych Państwa interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym obowiązków księgowych, kadrowo-płacowych i prawno-podatkowych (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

• ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit f RODO), 

• wykonania obowiązków prawnych administratora (np. wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży, pozostałych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit .c) RODO), 

• realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. marketingu produktów i usług oraz personalizowania oferty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

6. W związku z przetwarzaniem danych, w celach o których mowa w pkt 5 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (sądy powszechne, administracyjne, organy administracji, urzędy skarbowe, ZUS) oraz podmioty świadczące usługi pocztowe. 

• inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Biurem Rachunkowym Jolanta Wałdoch przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Biuro Rachunkowe Jolanta Wałdoch - wyłącznie za Państwa pisemną zgodą. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), a także prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO). W przypadku gdy przekazał/a Pani/Pan administratorowi dane osobowe za zgodą na ich przetwarzanie, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

10. Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub zlecenia z Biurem Rachunkowych Jolanta Wałdoch. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia z Biurem Rachunkowym przedmiotowej umowy lub zlecenia. 

11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.